MISS GLOBAL LAOS 2017

octobre 30th, 2017 by admin | 1 486 vuesVarissara May TangsouvanhMISS GLOBAL LAOS 2017
COMBODIA 02/11/2017 to 18/11/2017.


Miss Global Laos 2017 National Costume
Name of Costume: ນາຄາມະນີວາລີນິມິດ(Jewel of Mekong)

ພຣະຍານາກ ແມ່ນງູທີ່ມີະຫນາດໃຫ່ຍ ມີຫງອນ ເປັນສັດສັກສິດ ແລະ ເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງຄວາມຍິ່ງໃຫ່ຍ ຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ເປັນສິ່ງລີ້ລັບເຫນືອທຳມະຊາດ ທີ່ຢູ່ຄູແທ່ນຳ້ຂອງ ຢູ່ຕິດກັບຄວາມເຊື່ອ ຂອງລາວແລະໄທ ແຫ່ງສອງຝັ່ງຂອງ
ດ້ວຍອົງປະກອບນີ້ ຈຶ່ງເກີດເປັນແຫ່ງບັນດານໃຈ ໃນການສ້າງຊຸດ ນາຄາມະນີວາລີນິມິດ(Jewel of Mekong) ໃຫ້ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍກັບພຣະຍານາກ ໂຕມີເກັດ ມີສຽນເຈັດສຽນ ລຳໂຕສີຂຽວທອງເຫລື້ອມ ໃນມືຖືລູກໄຟເຊິ່ງ ໃນຄວາມເຊື່ອຫມາຍເຖິງ ວັນທີ່ພະພຸດທະເຈົ້າສະເດັດລົງມາຈາກສະຫັວນຊັ້ນດາວະດຶງ ເຊິ່ງກົງກັບວັນທີ່ 15ຄຳ່ ເດືອນ 11 ຈະເຫັນເປັນລູກໄຟຜຸດຂຶ້ນມາຈາກແມ່ນຳ້ຂອງ ປຽບເຫມືອນເຫົລາພຣະຍານາກໄດ້ມາບູຊາພຣະພຸດທະເຈົ້າ
ເປັນຄວາມເຊື່ອ ແລະ ສັດທາທີ່ຖືກຖ່າຍທອດມາຈາກລຸ້ນສູ່ລຸ້ນ ແລະ ຍັງສືບສານຕໍ່ໄປອີກຍາວນານ


Posted in MISS LAO

Comments are closed.

Articles récents

Categories

Archives:

Search:

Meta: